Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

Słupski Budżet Partycypacyjny 2018
Urząd Miejski w Słupsku

Drodzy Mieszkańcy i Mieszkanki Słupska!


Trwa ocena merytoryczna zgłoszonych przez Was projektów. Do końca sierpnia merytoryczne wydziały oraz jednostki będą analizowały zadania i sprawdzały, czy

są one możliwe do realizacji za wskazaną kwotę i na wskazanym terenie oraz czy zostaną zakończone do końca 2018 roku. Pamiętajcie, że w trakcie tej analizy możecie być proszeni o wyjaśnianie niejasnych kwestii czy wprowadzanie koniecznych zmian, jeżeli będzie taka potrzeba.


Od 4 do 25 września będzie trwało głosowanie, natomiast ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w październiku. W tym roku do głosowania mogą przystąpić mieszkańcy Słupska urodzeni przed 1 stycznia 2004 roku. 


J
ak głosować?


Oddać głos na wybrane
zadania można w dwojaki sposób:

> przez internet poprzez tę stronę,

> na karcie papierowej.


Każdy mieszkaniec ma do rozdysponowania 5 głosów, po jednym na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie i infrastrukturalne lokalne oraz trzy na zadania społeczne.

Głosowanie na karcie papierowej odbywa się poprzez wpisanie numerów zadań w wyznaczone kratki, wypełnienie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, oraz podpisanie się na karcie papierowej (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody

Aby oddać ważny głos, na karcie do głosowania muszą znaleźć się następujące dane głosującego:

> imię i nazwisko,

> adres zamieszkania,

> numer PESEL,

> na karcie papierowej podpis.

Dodatkowo należy pamiętać, że o ważności głosów decyduje również zaznaczenie oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych. Przypominamy, że każdy może złożyć tylko jedną kartę do głosowania (bez względu na to, w jakiej ona będzie formie - papierowej lub elektronicznej).


Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

> na karcie wybrano więcej niż jedno zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie, infrastrukturalne lokalne oraz więcej niż 3 zadania społeczne;

> oddano więcej niż jedną kartę do głosowania bez względu na jej formę (unieważnia się wszystkie głosy),

> wpisane na karcie dane osobowe głosującego/ej są nieczytelne (bądź nie zostały wpisane),

> nie zostały zakreślone oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych,

> numer PESEL jest błędny,

> brakuje podpisu głosującego/ej,

> głosujący/a nie ukończył 14 lat,

> głosujący/a nie jest mieszkańcem/ką Słupska.


Ponownie oddajemy w Wasze ręce 2.000.000,00 zł w podziale:

- 500.000,00 zł na zadania w kategorii WSPÓLNA SPRAWA, czyli zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie (jedno zadanie maksymalnie do 500.000,00 zł),

- 1.200.000,00 zł na zadania w kategorii PRZYJAZNE OSIEDLE, czyli zadania infrastrukturalne lokalne (jedno zadanie maksymalnie do 300.000,00 zł)

- 300.000,00 zł na zadania w kategorii AKTYWNY SŁUPSK, czyli zadania społeczne (jedno zadanie maksymalnie do 40.000,00 zł). 

Alokacje budżetu

WSPÓLNA SPRAWA, czyli zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie
500 000,00 zł

PRZYJAZNE OSIEDLE, czyli zadania infrastrukturalne lokalne (patrz: okręgi)
1 200 000,00 zł

Okręg 1 300 000,00 zł
Okręg 2 300 000,00 zł
Okręg 3 300 000,00 zł
Okręg 4 300 000,00 zł

AKTYWNY SŁUPSK, czyli zadania społeczne
300 000,00 zł

 

Załączniki

  1. Zal_1.-Regulamin_SBP2018.pdf
  2. Zal_1_Reg.formularz_zadanie.odt
  3. Zal.3_Reg_Formularz_zmiany.odt
  4. Zal_4._Reg_Formularz_wycofanie.odt
  5. Lista poparcia.odt
  6. Lista wydziałów i jednostek.pdf