Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

Słupski Budżet Partycypacyjny 2019
Urząd Miejski w Słupsku

Drodzy Mieszkańcy i Drogie Mieszkanki Słupska!


Ponownie oddajemy w Wasze ręce 2.000.000,00 zł do rozdysponowania w podziale:

- 500.000,00 zł na zadania w kategorii WSPÓLNA SPRAWA, czyli zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie (jedno zadanie maksymalnie do 500.000,00 zł),

- 1.200.000,00 zł na zadania w kategorii PRZYJAZNE OSIEDLE, czyli zadania infrastrukturalne lokalne (jedno zadanie maksymalnie do 300.000,00 zł)

- 300.000,00 zł na zadania w kategorii AKTYWNY SŁUPSK, czyli zadania społeczne (jedno zadanie maksymalnie do 40.000,00 zł).


Od 5 do 31 marca będziecie mogli zgłaszać zadania do kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego! W tym roku zgłaszać projekty oraz głosować na nie mogą wszyscy mieszkańcy i wszystkie mieszkanki naszego miasta!


Jak zgłosić zadanie?

Należy wypełnić formularz zgłoszenia zadania, zebrać 10 podpisów osób popierających projekt oraz podłączyć konieczne załączniki. Formularz możecie złożyć w formach:

- papierowej w Wydziale Dialogu i Komunikacji Społecznej (pl. Zwycięstwa 1, pok. 08),

- elektronicznej poprzez tę stronę (przycisk "Zgłoś zadanie").

Jeżeli zgłosicie zadanie w formie elektronicznej, do Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej musicie donieść jedynie listę poparcia z podpisami minimum 10 osób.


W trakcie analizy merytorycznej projektów każdy wnioskodawca i każda wnioskodawczyni będą proszeni o wzięcie udziału w spotkaniach dla mieszkańców i mieszkanek naszego miasta - w jego trakcie będzie możliwość zaprezentowania założeń swoich zadań i zareklamowanie ich w taki sposób, aby jak najwięcej osób oddało na nie głosy.


GŁOSOWANIE ZAPLANOWANE JEST NA CZERWIEC! J
ak głosować?


Oddać głos na wybrane
zadania można w dwojaki sposób:

> przez internet poprzez tę stronę (platforma do głosowania uruchomiona zostanie pierwszego dnia głosowania),

> na karcie papierowej.


Każdy mieszkaniec ma do rozdysponowania 5 głosów, po jednym na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie i infrastrukturalne lokalne oraz trzy na zadania społeczne.

Głosowanie na karcie papierowej odbywa się poprzez wpisanie numerów zadań (które będą przypisane do poszczególnych projektów) w wyznaczone kratki, wpisanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz podpisanie się na karcie papierowej (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).


Aby oddać ważny głos, na karcie do głosowania muszą znaleźć się następujące dane głosującego:

> imię i nazwisko,

> adres zamieszkania,

> na karcie papierowej podpis.


Przypominamy także, że każdy może złożyć tylko jedną kartę do głosowania (bez względu na to, w jakiej ona będzie formie - papierowej lub elektronicznej).


Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

> na karcie wybrano więcej niż jedno zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie, infrastrukturalne lokalne oraz więcej niż 3 zadania społeczne,

> oddano więcej niż jedną kartę do głosowania bez względu na jej formę (unieważnia się wszystkie głosy),

> wpisane na karcie dane osobowe głosującego/ej są nieczytelne,

> głosujący/a nie wpisał danych osobowych,

> brakuje podpisu głosującego/ej (podpisanie karty równoznaczne jest z zakreśleniem oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych!)

> głosujący/a nie jest mieszkańcem/ką Słupska.


Lista punktów do głosowania:

OKRĘG I
> Słupski Ośrodek Kultury (ul. Braci Gierymskich 1),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 6 (ul. Romera 6),
> Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Szczecińska 99),

OKRĘG II
> Młodzieżowe Centrum Kultury (al. 3-Maja 22),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 5 (ul. Jana Kazimierza 10),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 3 (ul. Zygmunta Augusta 14),

OKRĘG III
> Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (ul. Niedziałkowskiego 6),
> Urząd Miejski, Biuro Obsługi Interesanta pokój 8 (Plac Zwycięstwa 3),
> Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Grodzka),

OKRĘG IV
> Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Szarych Szeregów 8),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 7 (ul. Podgórna 1/7),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 11 (ul. Hubalczyków 8).

 

Alokacje budżetu

WSPÓLNA SPRAWA, czyli zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie
500 000,00 zł

PRZYJAZNE OSIEDLE, czyli zadanie infrastrukturalne lokalne
1 200 000,00 zł

AKTYWNY SŁUPSK, czyli zadanie spoleczne
300 000,00 zł

 

Załączniki

 1. Podział na okręgi - uchwała z 28 marca 2018.pdf
 2. Regulamin SBP 2019.pdf
 3. Formularz zgłoszeniowy zadania.pdf
 4. Formularz zmiany zadania.pdf
 5. Formularz wycofania zadania.pdf
 6. Formularz - trwały zarząd.pdf
 7. Lista poparcia.pdf
 8. Lista wydziałów i jednostek - pomoc przy wnioskach.pdf
 9. Ile kosztuje miasto(1).jpg
 10. Ile kosztuje miasto(2).jpg
 11. plakat.png
 12. baner.png
 13. pins.png