Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

Słupski Budżet Partycypacyjny 2018
Urząd Miejski w Słupsku

GŁOSÓW  
7379 
259,261,245,195,159,47,99,307,116,340,196,238,232,241,237,385,453,425,669,665,455,1155

Drodzy Mieszkańcy i Mieszkanki Słupska!


Od 4 do 25 września będzie trwało głosowanie, natomiast ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w październiku. W tym roku do głosowania mogą przystąpić mieszkańcy Słupska urodzeni przed 1 stycznia 2004 roku. 


J
ak głosować?


Oddać głos na wybrane
zadania można w dwojaki sposób:

> przez internet poprzez tę stronę,

> na karcie papierowej.


Każdy mieszkaniec ma do rozdysponowania 5 głosów, po jednym na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie i infrastrukturalne lokalne oraz trzy na zadania społeczne.

Głosowanie na karcie papierowej odbywa się poprzez wpisanie numerów zadań w wyznaczone kratki, wypełnienie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, oraz podpisanie się na karcie papierowej (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody

Aby oddać ważny głos, na karcie do głosowania muszą znaleźć się następujące dane głosującego:

> imię i nazwisko,

> adres zamieszkania,

> numer PESEL,

> na karcie papierowej podpis.

Dodatkowo należy pamiętać, że o ważności głosów decyduje również zaznaczenie oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych. Przypominamy, że każdy może złożyć tylko jedną kartę do głosowania (bez względu na to, w jakiej ona będzie formie - papierowej lub elektronicznej).


Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

> na karcie wybrano więcej niż jedno zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie, infrastrukturalne lokalne oraz więcej niż 3 zadania społeczne;

> oddano więcej niż jedną kartę do głosowania bez względu na jej formę (unieważnia się wszystkie głosy),

> wpisane na karcie dane osobowe głosującego/ej są nieczytelne (bądź nie zostały wpisane),

> nie zostały zakreślone oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych,

> numer PESEL jest błędny,

> brakuje podpisu głosującego/ej,

> głosujący/a nie ukończył 14 lat,

> głosujący/a nie jest mieszkańcem/ką Słupska.


Ponownie oddajemy w Wasze ręce 2.000.000,00 zł w podziale:

- 500.000,00 zł na zadania w kategorii WSPÓLNA SPRAWA, czyli zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie (jedno zadanie maksymalnie do 500.000,00 zł),

- 1.200.000,00 zł na zadania w kategorii PRZYJAZNE OSIEDLE, czyli zadania infrastrukturalne lokalne (jedno zadanie maksymalnie do 300.000,00 zł)

- 300.000,00 zł na zadania w kategorii AKTYWNY SŁUPSK, czyli zadania społeczne (jedno zadanie maksymalnie do 40.000,00 zł).


Lista punktów do głosowania:

OKRĘG I
> Słupski Ośrodek Kultury (ul. Braci Gierymskich 1),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 6 (ul. Romera 6),
> Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Szczecińska 99),

OKRĘG II
> Młodzieżowe Centrum Kultury (al. 3-Maja 22),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 5 (ul. Jana Kazimierza 10),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 3 (ul. Zygmunta Augusta 14),

OKRĘG III
> Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (ul. Niedziałkowskiego 6),
> Urząd Miejski, Biuro Obsługi Interesanta pokój 8 (Plac Zwycięstwa 3),
> Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Grodzka),

OKRĘG IV
> Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Szarych Szeregów 8),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 7 (ul. Podgórna 1/7),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 11 (ul. Hubalczyków 8). 

Alokacje budżetu

WSPÓLNA SPRAWA, czyli zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie
500 000,00 zł

PRZYJAZNE OSIEDLE, czyli zadania infrastrukturalne lokalne (patrz: okręgi)
1 200 000,00 zł

Okręg 1 300 000,00 zł
Okręg 2 300 000,00 zł
Okręg 3 300 000,00 zł
Okręg 4 300 000,00 zł

AKTYWNY SŁUPSK, czyli zadania społeczne
300 000,00 zł

 

Załączniki

  1. Zal_1.-Regulamin_SBP2018.pdf
  2. Harmonogram - sbp 2018.odt
  3. Zadania ocenione negatywnie.pdf
  4. karta-sbp18.pdf