Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

Słupski Budżet Partycypacyjny 2019
Urząd Miejski w Słupsku

GŁOSÓW  
9071 
255,475,361,144,60,105,171,119,109,94,79,78,117,184,367,1562,1986,379,715,677,1034

Drodzy Mieszkańcy i Drogie Mieszkanki Słupska!


Ponownie oddajemy w Wasze ręce 2.000.000,00 zł do rozdysponowania w podziale:

- 500.000,00 zł na zadania w kategorii WSPÓLNA SPRAWA, czyli zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie (jedno zadanie maksymalnie do 500.000,00 zł),

- 1.200.000,00 zł na zadania w kategorii PRZYJAZNE OSIEDLE, czyli zadania infrastrukturalne lokalne (jedno zadanie maksymalnie do 300.000,00 zł)

- 300.000,00 zł na zadania w kategorii AKTYWNY SŁUPSK, czyli zadania społeczne (jedno zadanie maksymalnie do 40.000,00 zł).GŁOSOWANIE TRWA OD 5 DO 25 CZERWCA 2018! Jak głosować?


Oddać głos na wybrane
zadania można w dwojaki sposób:

> przez internet poprzez tę stronę w zakładce "Karta do głosowania" (zaznaczając wybrane zadania)

> na karcie papierowej (w jednym z 12 punktów do głosowania)


Każdy mieszkaniec, bez względu na wiek, ma do rozdysponowania 5 głosów, po jednym na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie i infrastrukturalne lokalne (w
dowolnym z okręgów) oraz trzy na zadania społeczne.
Głosowanie na karcie papierowej odbywa się poprzez wpisanie numerów zadań (które są przypisane do poszczególnych projektów) w wyznaczone kratki,
wpisanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia oraz podpisanie się na karcie papierowej (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych).

Głosowanie na karcie elektronicznej odbywa się poprzez zaznaczenie wybranych zadań, na które mieszkaniec chce oddać głos, wpisanie imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania, daty urodzenia oraz zaznaczenie oświadczeń.


Aby oddać ważny głos, na karcie do głosowania muszą znaleźć się następujące dane głosującego:

> imię i nazwisko

> adres zamieszkania

> data urodzenia

> na karcie papierowej podpis

>na karcie elektronicznej zaznaczone oświadczenia


Przypominamy także, że każdy może złożyć tylko jedną kartę do głosowania (bez względu na to, w jakiej ona będzie formie - papierowej lub

elektronicznej).


Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

> na karcie wybrano więcej niż jedno zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie,więcej niż jedno infrastrukturalne lokalne oraz więcej niż 3 zadania społeczne,

> oddano więcej niż jedną kartę do głosowania bez względu na jej formę (unieważnia się wszystkie głosy),

> wpisane na karcie dane osobowe głosującego/ej są nieczytelne,

> głosujący/a nie wpisał danych osobowych,

> brakuje podpisu głosującego/ej (podpisanie karty równoznaczne jest z zakreśleniem oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych!)

> głosujący/a nie jest mieszkańcem/ką Słupska.


Lista punktów do głosowania:

OKRĘG I
> Słupski Ośrodek Kultury (ul. Braci Gierymskich 1),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 6 (ul. Romera 6),
> Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Szczecińska 99),

OKRĘG II
> Słupski Ośrodek Kultury (Kino Rejs)  (al. 3-Maja 22),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 5 (ul. Jana Kazimierza 19),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 3 (ul. Zygmunta Augusta 14),

OKRĘG III
> Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (ul. Niedziałkowskiego 6),
> Urząd Miejski, Biuro Obsługi Interesanta pokój 8 (Plac Zwycięstwa 3),
> Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Grodzka 3),

OKRĘG IV
> Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Szarych Szeregów 8),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 7 (ul. Podgórna 1/7),
> Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 11 (ul. Hubalczyków 8).


Możliwe sytuacje w praktyce:
- jeżeli głosujący papierowo wybierze zadanie i wpisze numer w wyznaczoną kratkę, a potem zmieni decyzję i będzie chciał wybrać inne zadanie, jest to możliwe. W takiej sytuacji
należy skreślić błędny numer i obok wpisać właściwy -dobrze jednak postawić parafkę obok tego skreślonego;
- warto pamiętać, że przy okazji wyboru zadania infrastrukturalnego o charakterze lokalnym nie trzeba kierować się okręgiem, w którym się mieszka. Zakładając, że mieszkaniec "X" z
okręgu 4 chce zagłosować na zadanie lokalne w okręgu 1 - JEST TO MOŻLIWE, głos będzie ważny;
- każdy głosujący POWINIEN mieć na uwadze zasady etyki i uczciwości oraz poszanowanie idei Budżetu Partycypacyjnego;
- jeśli ktoś wydrukuje karty do głosowania i będzie zachęcał do głosowania na swój projekt rozdając je, prosimy, NIECH TO BĘDĄ PUSTE KARTY. Można dołączyć listę zadań z
numerami projektów, stworzoną przez siebie ulotkę lub opisy promowanych przez siebie zadań - ten sposób argumentowania i promocji jest najbardziej odpowiedni.


Wszystkie zadania na starcie mają równe szanse. Poddajemy pod głosowanie 43 projekty, promujemy wszystkie i zachęcamy do uczestnictwa w kształtowaniu naszego miasta. Wnioskodawcy również mają możliwość promowania aktywnego uczestnictwa w życiu mieszkańców Słupska, samej idei Budżetu Partycypacyjnego oraz swojego zadania.

Zabieganie o głosy i promowanie własnego projektu powinno odbywać się z poszanowaniem zasad etyki i pozytywnej rywalizacji.
 

Alokacje budżetu

WSPÓLNA SPRAWA, czyli zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie
500 000,00 zł

PRZYJAZNE OSIEDLE, czyli zadanie infrastrukturalne lokalne
1 200 000,00 zł

AKTYWNY SŁUPSK, czyli zadanie spoleczne
300 000,00 zł

 

Załączniki

 1. Podział na okręgi - uchwała z 28 marca 2018.pdf
 2. Regulamin SBP 2019.pdf
 3. Formularz zgłoszeniowy zadania.pdf
 4. Formularz zmiany zadania.pdf
 5. Formularz wycofania zadania.pdf
 6. Formularz - trwały zarząd.pdf
 7. Lista poparcia.pdf
 8. Lista wydziałów i jednostek - pomoc przy wnioskach.pdf
 9. Ile kosztuje miasto(1).jpg
 10. Ile kosztuje miasto(2).jpg
 11. plakat.png
 12. baner.png
 13. pins.png
 14. KARTA DO GŁOSOWANIA PAPIEROWEGO.pdf