Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

Formularz zgłoszeniowy zadania
Słupski Budżet Partycypacyjny 2019

Popraw błędy i spróbuj ponownie
UWAGA! WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PUNKTÓW 1-10 (OPRÓCZ pkt. 9) JEST OBOWIĄZKOWE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI FORMULARZA WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W FORMULARZU BĘDĄ DOSTĘPNE NA STRONIE WWW.SLUPSK.WYBIERA.PL ORAZ W PUNKTACH DO GŁOSOWANIA

1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCZYNI

2. NAZWA ZADANIA

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA I MIEJSCE JEGO REALIZACJI

Uzasadnij wybór (wskaż, że zadanie ma charakter ogólnomiejski lub dotyczy mieszkańców jednego z okręgów. Skąd jest grupa odbiorców? Jakie jest oddziaływanie projektu?)

UWAGA – Projekt ogólnomiejski obejmuje conajmniej dwa okręgi

4. LOKALIZACJA ZADANIA

Ulica i nr działki lub w przypadku zadania społecznego teren jaki obejmie zadanie (np. Osiedle Batorego, całe Miasto itp.)
jeżeli znaleziona pozycja jest niepoprawna możesz przesunąć znacznik w odpowiednie miejsce

5. Opis zadania (proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane w ramach realizacji zadania; projekty nie mogą zawierać wskazań konkretnych producentów, firm realizujących oraz organizacji).

Uzasadnienie (proszę wskazać cel zadania, problem jakiego dotyczy i napisać, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane, jak jego realizacja wpłynie na poprawę życia mieszkańców i kto skorzysta z realizacji zadania).

6. Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców – ogólnodostępność zadania (np. godziny otwarcia, zasady korzystania, warunki uczestnictwa, sposób rekrutacji)

UWAGA – zadanie musi być ogólnodostępne, czyli każdy mieszkaniec musi mieć możliwość z niego skorzystać; w przypadku zadań infrastrukturalnych musi być ono dostępne dla mieszkańców na zasadach wskazanych w par. 2 ust. 13 Regulaminu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019

7. Wstępny kosztorys (UWAGA! Od maksymalnej kwoty przewidzianej na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie lub lokalne należy odjąć wskazane poniżej 500,00 zł na tablicę informacyjną, w przypadku zadań społecznych – nie brać go pod uwagę).

Części składowe zadania Jednostka miary (np. m2, mb, sztuka, itp.) Liczba jednostek Szacowany koszt
RAZEM    

Czy projekt generuje koszty utrzymania? Jeżeli tak, proszę wskazać szacunkową wysokość kosztów utrzymania efektu realizacji projektu w kolejnych 2 latach.

8. Szkic/obraz poglądowy – OBOWIĄZKOWY! (dotyczy zadań infrastrukturalnych) – projekt naszkicowany na wydrukowanej mapie bądź kartce; na szkicu powinny znaleźć się poszczególne elementy infrastruktury zarówno nowej, jak i obecnie istniejącej, aby zobrazować rozmieszczenie poszczególnych elementów. Należy dostarczyć do Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej w formie papierowej, albo skanem na obywatelski@um.slupsk.pl

9. Dodatkowe załączniki - nieobowiązkowe (np. zdjęcia, mapy, ekspertyzy, rekomendacje itp.)

Edycja załączników będzie możliwa po zapisaniu zadania

10. Lista podpisów 10 mieszkańców/mieszkanek Miasta Słupska popierających propozycję zadania zgłoszonego do Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019 (wyłączając wnioskodawcę/wnioskodawczynię projektu). Zadanie infrastrukturalne lokalne musi być poparte przez 10 mieszkańców/mieszkanki okręgu, w którym zgłaszane jest zadanie. Wskazana liczba osób jest wymagana , aby przyjąć projekt. Należy dostarczyć do Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej w formie papierowej, albo skanem na obywatelski@um.slupsk.pl)

Ustawienia publikacji zadania na stronie slupsk.wybiera.pl