Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

Formularz zgłoszeniowy zadania
Słupski Budżet Obywatelski 2020

Popraw błędy i spróbuj ponownie
UWAGA! WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PUNKTÓW 1-10 (bez punktu 9.) JEST OBOWIĄZKOWE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI FORMULARZA WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W FORMULARZU BĘDĄ DOSTĘPNE NA STRONIE WWW.SLUPSK.WYBIERA.PL ORAZ W PUNKTACH DO GŁOSOWANIA

1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCZYNI

2. NAZWA ZADANIA

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA I MIEJSCE JEGO REALIZACJI

Uzasadnij wybór (wskaż, że zadanie ma charakter ogólnomiejski lub dotyczy mieszkańców jednego z okręgów. Skąd jest grupa mieszkańców? Jaki wpływ na mieszkańców będzie miała realizacja pomysłu?)s

UWAGA – Projekt ogólnomiejski obejmuje conajmniej dwa okręgi

4. LOKALIZACJA ZADANIA

Ulica i nr działki lub w przypadku zadania społecznego teren jaki obejmie zadanie (np. Osiedle Batorego, całe Miasto itp.)

5. Opis zadania (proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane w ramach realizacji zadania;pomysł nie może zawierać wskazań konkretnych producentów, firm realizujących oraz organizacji).

Uzasadnienie (proszę opisać, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i jak wpłynie na życie mieszkańców).

6. W JAKI SPOSÓB MIESZKAŃCY I MIESZKANKI BĘDĄ MOGLI/ MOGŁY SKORZYSTAĆ ZE ZREALIZOWANEGO POMYSŁU? (np. godziny otwarcia, zasady korzystania, warunki uczestnictwa, sposób rekrutacji, podmiot odpowiedzialny za utrzymanie charakteru ogólnodostępności).

UWAGA – zadanie musi być ogólnodostępne, czyli każda mieszkanka i każdy mieszkaniec musi mieć możliwość z niego skorzystać; w przypadku zadań infrastrukturalnych musi być ono dostępne dla mieszkańców na zasadach wskazanych w par. 3 ust. 11 uchwały w przedmiotowej sprawie.

7. SZACUNKOWE (WSTĘPNE) KOSZTY REALIZACJI POMYSŁU (UWAGA! Od maksymalnej kwoty przewidzianej na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie (WSPÓLNA SPRAWA),infrastrukturalne lokalne (PRZYJAZNE OSIEDLE) lub infrastrukturalne dedykowane dla szkół (AKTYWNE SZKOŁY) należy odjąć wskazane poniżej 500,00 zł na tablicę informacyjną, w przypadku zadań społecznych (AKTYWNY SŁUPSK) – skreślić cały punkt 1. i nie brać go pod uwagę)

Części zadania Jednostka miary (np. m2, mb, sztuka, itp.) Ilość Pojedynczy koszt (np. za sztukę, za metr, za usługę) Suma
RAZEM    

8. NASZKICUJ/ NARYSUJ OBRAZ POGLĄDOWY – OBOWIĄZKOWE! (dotyczy zadań infrastrukturalnych: WSPÓLNA SPRAWA, AKTYWNE SZKOŁY, PRZYJAZNE OSIEDLE) - pomysł naszkicowany na kartce, obrazie bądź wydrukowanej mapie; na szkicu powinny znaleźć się poszczególne elementy infrastruktury zarówno nowej, jak i obecnie istniejącej, aby zobrazować rozmieszczenie poszczególnych elementów. Dodaj załącznik lub złóż w wersji papierowej

9. Dodatkowe załączniki - nieobowiązkowe (np. zdjęcia, mapy, ekspertyzy, rekomendacje)

Edycja załączników będzie możliwa po zapisaniu zadania

10. ZBIERZ CO NAJMNIEJ 10 PODPISÓW MIESZKANEK/MIESZKAŃCÓW POPIERAJĄCYCH POMYSŁ ZGŁASZANY DO SŁUPSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. (wyłączając wnioskodawcę/wnioskodawczynię projektu). Zadanie infrastrukturalne lokalne WSPÓLNE OSIEDLE, musi być poparte przez 10 mieszkańców/mieszkanki okręgu, w którym zgłaszane jest zadanie. Wskazana liczba osób jest wymagana, aby przyjąć projekt.

Ustawienia publikacji zadania na stronie slupsk.wybiera.pl