Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

20. Kino dla każdego
Anna Lisiecka

Lokalizacja
Całe Miasto

Koszt zadania
29 000,00 zł

Opis zadania
Zadanie będzie polegało na organizacji na terenie Miasta Słupska w ogólnodostępnej przestrzeni 10 pokazów filmowych przy użyciu wielkoformatowego kina plenerowego. Pierwszym etapem realizacji zadania, będzie stworzenie dwóch ankiet internetowych w których mieszkańcy wskażą lokalizację 10 seansów kina plenerowego oraz repertuar spośród 30 filmów. Kolejny etap to podpisanie umów na wynajem kina plenerowego wraz z niezbędnymi licencjami oraz pozwolenia na rozstawienie sprzętu kina w przestrzeni miejskiej i znalezienie źródła prądu niezbędnego do emisji filmów. Po podliczeniu głosów z ankiet zostanie stworzony plakat promujący pokazy oraz wydarzenia na Facebook'u już z konkretnymi danymi, jak miejsce oraz tytuł filmu. Na realizację projektu będzie przeznaczony cały sezon letni, daty dopasuje się do prognozy pogody oraz do potrzeb mieszkańców aby jak najwięcej ludzi mogło uczestniczyć w wydarzeniu. Godziny rozpoczęcia seansów będą uzależnione od zmierzchu czyli ok. godziny 21.00, do dyspozycji uczestników będą leżaki oraz bufet z gorącymi napojami, wodą i świeżym popcornem, po skończonych seansach nastąpi uprzątniecie terenu. Monitoring mediów, umożliwi określenie nastrojów społecznych i reakcji na to zadanie. Jest to bardzo ważny element projektu pozwalający na określeniu czy na terenie Słupska jest popyt na wydarzenia tego typu i czy jest sens realizować podobne inicjatywy w przyszłości.
Uzasadnienie
Celem zadania jest dostarczenie mieszkańcom Słupska, dostępnej dla wszystkich rozrywki. Będzie to propozycja alternatywnego spędzania wolnego czasu poza domem. Poprzez taką formę eventu plenerowego będzie następowała również integracja społeczna. Dzięki realizacji zadania zostanie zlikwidowana bariera w postaci finansów, która często determinuje fakt, iż społeczeństwo nie udziela się kulturalnie poprzez wizyty w kinie. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat uczestnictwa Polaków w kulturze. Część badań dotyczy frekwencji oraz charakterystyki widowni kinowej. Według danych GUS w 2014 roku, chodzenie do kina zadeklarowało 45% osób, w tym 45,4% mężczyzn i 44,7% kobiet, natomiast raz w miesiącu kino odwiedziło zaledwie 8,6%. Z badań pod kątem grup społeczno-ekonomicznych osób chodzących do kina w latach 2009 i 2014 wynika, że najwięcej widzów regularnie uczęszczających na seanse, to osoby zatrudnione na stanowiskach nierobotniczych, (64,8% w 2009 roku i 72,1% w 2014). Niewiele dalej plasują się osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (59,4% w roku 2009 i 63,1% w 20014). Najmniej liczną grupę wśród chodzących do kina stanowią rolnicy, emeryci i renciści. Największym odsetkiem osób chodzących do kina mogą pochwalić się należący do grupy z wyższym wykształceniem (78,6%), te osoby są również najliczniejszą grupą wśród chodzących do kina co najmniej raz w miesiącu. Natomiast wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, mniej niż co czwarta bywa w kinie (23%). Najczęściej widzami kinowymi, zarówno miast i wsi, są ludzie młodzi, w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat (78%). Dalej im starsza grupa wiekowa, tym mniejszy odsetek osób uczęszczających do kina. Badania te uświadamiają nam, że popyt na usługi kinowe w szczególności te darmowy jest duży, a forma projektu może dotrzeć do wszystkich z wymienionych grup, w szczególności ze względu na przystępny repertuar. Tak więc, potencjalnymi odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy naszego miasta stanowiący 91 935 osób z czego 52,8% stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni.60,6% mieszkańców Słupska jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym oferta projektu powinna być atrakcyjna dla wszystkich z tych grup.
Kosztorys
Części zadania Jednostka miary (np. m2, mb, sztuka, itp.) Ilość Pojedynczy koszt (np. za sztukę, za metr, za usługę) Suma
Wynajem kina plenerowego (ekran 6x9m, rzutnik, 100 leżaków, licencje, pozwolenia, filmy itp.) komplet 10 25 000,00 zł
bufet - darmowe ciepłe i zimne napoje oraz popcorn komplet 10 2 000,00 zł
koordynacja - uzyskanie zezwoleń itp. roboczo-godzina 20 2 000,00 zł
29 000,00 zł