Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

21. SŁUPSKIE CENTRUM SENIORA - Stwórz z nami Słupskie Centrum Seniora – również z myślą o swoich bliskich i własnej przyszłości w Słupsku.
Kazimierz Duda

Lokalizacja
Lokalizacja Całe miasto

Koszt zadania
40 000,00 zł

Opis zadania
Szanowni Państwo, chcemy podzielić się sukcesem, który udało nam się osiągnąć. Dzięki funduszom unijnym i poparciu mieszkańców Słupska utworzyliśmy Słupskie Centrum Seniora, w którym osoby po 60 roku życia mogą liczyć na darmowe warsztaty i wykłady. Chyba każdy miał już okazję zapoznać się ze statystykami informującymi o starzeniu się społeczeństw w Polsce i na świecie – Słupsk nie odbiega od tych tendencji. Problemem staje się aktywizacja tej grupy – mimo szerokiej oferty skierowanej do seniorów, z uwagi na zbyt niskie dochody, osoby starsze nie mogą korzystać z dodatkowych zajęć. Powstanie Słupskiego Centrum Seniora to duży krok ku polepszeniu jakości życia najstarszych mieszkańców Słupska. W ramach budżetu partycypacyjnego jesteśmy w stanie przyjąć na trzymiesięczne bezpłatne zajęcia do 120 osób. Jednak już pierwszego dnia po informacji o powstaniu Centrum niemal wszystkie listy były zapełnione, a telefon z pytaniami nie przestaje dzwonić. Trzy dni później okazało się, że zgłosiło się do nas prawie 250 osób i wciąż zjawiają się kolejne. Niektórzy są radośni i uśmiechnięci, obeznani ze słupskim rynkiem ofert dla seniorów, ale wciąż poszukujący Centrum, w którym skupione będą różne aktywności. Inni pytają o darmowe zajęcia nieśmiało, nie wierzą, że coś takiego może spotkać ich w Słupsku – z przykrością wpisujemy ich na listy rezerwowe, gdyż nie mamy funduszy na utworzenie większej liczby grup. Naszym celem jest zapewnienie kursów i wykładów dla jak największej liczby osób. Jak widać zapotrzebowanie przerasta nasze możliwości i fundusze – dlatego szukamy sponsorów oraz wolontariuszy. Koszt uruchomienia jednej grupy warsztatowej wynosi 900zł. Na chwilę obecną (ilość osób z list rezerwowych) poszukujemy funduszy mogących pokryć łączną liczbę 27 grup. Stwórz z nami Słupskie Centrum Seniora – również z myślą o swoich bliskich i własnej przyszłości w Słupsku. Dzięki rozpoczęciu działań związanych ze słupskimi seniorami w chwili obecnej funkcjonują głownie grupy językowe i komputerowe, których opis znajduje się poniżej. Zajęcia językowe Celem zajęć jest wykształcenie u słuchaczy kompetencji językowej i komunikacyjnej umożliwiającej porozumiewanie się w języku obcym w rozmaitych sytuacjach życiowych, na różnym poziomie znajomości języka. W chwili obecnej zajęcia językowe oraz komputerowe są finansowane ze środków unijnych dlatego też w ramach Słupskiego Centrum Seniora proponujemy aby tego typu zajęcia zastąpić „Warsztatami opiekuńczo – pielęgnacyjnymi”. W trakcie warsztatów Seniorzy dowiedzą się jak lepiej zaopiekować się nie tylko samym sobą ale również drugim członkiem rodziny np. współmałżonkiem lub współmałżonką. Uczestnicy w trakcie zajęć dowiedzą się m. in. o metodach: diagnozowania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej, wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych środowiska w pracy z osobą starszą, udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej, dobieranie odpowiednich standardów działań opiekuńczo wspierających adekwatnych do stanu zdrowi. Program jest angażujący i motywujący dla uczących się dzięki właściwemu doborowi omawianych zagadnień, ich ciekawemu ujęciu oraz materiałom dydaktycznym. Zajęcia odbywają się w grupach 10-12 osobowych
Uzasadnienie
Liczba osób w podeszłym wieku zwiększa się z roku na rok. Wzrasta średnia długość życia człowieka, szacuje się że populacja osób starszych stanowi grupę liczącą prawie 5 mln ludzi. Wydłużenie życia społeczeństw europejskich jest niebywałym osiągnięciem cywilizacji i odkrywa zupełnie nowe wyzwania. Polityka wobec osób starszych polega przede wszystkim na promowaniu modelu aktywnej starości. Stereotypy dotyczące osób starszych krzywdząco wpływają na ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Starość wiąże się z bezradnością, niesprawnością psychiczną i fizyczną, podatnością na choroby, biedą, niezadowoleniem, konserwatyzmem poglądów i nawyków, skłonnością do pouczania innych oraz nieustannym pesymizmem. Postrzeganie osób starszych zniekształcone jest przez stereotypy. Starość niesie ze sobą stopniową utratę dotychczasowych możliwości człowieka, spadek siły fizycznej, ograniczenie sprawności ruchowej i jako taka może narażać człowieka na zwiększone prawdopodobieństwo przemocy. Niepełnosprawność może czynić człowieka zależnym od innych w zakresie zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb fizjologicznych i psychicznych. Celem naszego projektu jest wyjście naprzeciw aktualnej sytuacji demograficznej w Słupsku i sprawienie, aby życie w naszym mieście było komfortowe dla najliczniejszej grupy – seniorów. Chcemy pokazać, że życie w Słupsku nie ogranicza aktywności nikogo. Dodatkowo umożliwiamy zintegrowanie całego miasta z problemami seniorami poprzez wsparcie działań wolontariuszy oraz organizację konferencji. Pedagodzy i socjolodzy coraz więcej miejsca w swoich rozważaniach poświęcają wątkowi starości jako „nowej młodości” i inicjatorzy projektu wierzą, że Słupsk jest idealnym miejscem na wdrążenie opisywanych zadań. Problemem Słupska jest bez wątpienia jego kształt demograficzny – większość osób jest powyżej 60 roku życia, jednak jest mało aktywna. Dzieje się tak nie z powodu ograniczeń wiekowych czy chęci, ale dlatego, że osoby starsze często nie mają funduszy na udział w działaniach skierowanych dla osób starszych. Sfinansowanie projektu dzięki podatkom mieszkańców umożliwiło wszystkim równy dostęp do Słupskiego Centrum Seniora, czyli do wielu interesujących warsztatów, kursów i wykładów. Poprawiło to jakość życia mieszkańców, którzy od wielu lat mieszkają w Słupsku i którzy zasługują na to, by miasto wyszło naprzeciw ich potrzebom. Aktywność umysłowa i fizyczna sprawi także, że seniorzy będą w lepszej kondycji, zabiega chorobom i przedwczesnej śmierci. Skorzystają na tym także młodsi mieszkańcy Słupska, ponieważ dzięki możliwości pracy woluntarystycznej staną się bardziej empatyczni na potrzeby osób starszych, rozwiną także kompetencje komunikacyjne, często także pedagogiczne. Każde działanie, która sprawia, że ludzie się ze sobą spotykają zaciska więzi międzyludzkie i wspólnotowe, Słupsk ma więc okazję stać się wartością dla mieszkańców, nie tylko nazwą geograficzną.
Kosztorys
Części zadania Jednostka miary (np. m2, mb, sztuka, itp.) Ilość Pojedynczy koszt (np. za sztukę, za metr, za usługę) Suma
warsztaty opiekuńczo - pielęgnacyjne 30h (2grupy), łącznie 60h godzina 60 2 400,00 zł
materiały do warsztatów opiekuńczo - pielęgnacyjnych (maści, kremy, specjalistyczne poduszki, materace, bandaże, opaski, pampersy dla dorosłych, miski, gąbki, ręczniki, podkłady ceratowe) godzina 1 2 400,00 zł
warsztaty psychologiczne (2grupy), łącznie 60h godzina 60 2 400,00 zł
warsztaty pilates 30h (2grupy), łącznie 60h godzina 60 2 400,00 zł
zajęcia aktywizujące na basenie 30h (1 grupa), łącznie 30h (brodzik 2.400,00zł + trener 1.200 zł) godzina 60 3 600,00 zł
zajęcia z nordic walking 30h (2grupy), łącznie 60h godzina 60 2 400,00 zł
zajęcia fitness 30h (2grupy), łącznie 60h godzina 60 2 400,00 zł
warsztaty florystyczne 30h (2grupy), łącznie 60h godzina 60 2 400,00 zł
warsztaty z zakresu sztuki, malarstwa i rękodzieła (papieroplastyka, decoupage, filcowanie, malarstwo, itp.) 30h (2grupy) łącznie 60h godzina 60 2 400,00 zł
warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy (m.in. zawały, udary) łącznie 60h godzina 60 2 400,00 zł
warsztaty rehabilitacyjno-pielęgnacyjne (jak samemu dbać o sprawność fizyczną- techniki i metody automasażu), 30h (2grupy), łącznie 60h godzina 60 2 400,00 zł
Seria 10 wykładów, spotkań z ciekawymi ludźmi wykład 10 1 000,00 zł
materiały do warsztatów florystycznych komplet 1 2 500,00 zł
materiały do warsztatów z rękodzieła komplet 1 3 000,00 zł
materiały do warsztatów rehabilitacyjno-pielęgnacyjnych (olejki, maści, świece zapachowe, itp.) komplet 1 1 500,00 zł
koszty najmu, zużycia energii elektrycznej, papieru, artykułów piśmienniczych itp. komplet 1 4 400,00 zł
40 000,00 zł