Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

33. Gala Wolontariatu 2018 - aktywny Słupsk
Ewa Kosiedowska

Lokalizacja
całe Miasto

Koszt zadania
17 000,00 zł

Opis zadania
A) przygotowanie i organizacja uroczystości Gala Wolontariatu 2018 – aktywny Słupsk: - przygotowanie zapytań ofertowych na catering(poczęstunek dla uczestników) - przygotowanie zapytań ofertowych na salę , w której odbędzie się uroczystość, po wyborze najkorzystniejszej oferty – ustalenie terminu – powinien oscylować wokół 5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - przygotowanie zapytań ofertowych na upominki i nagrody dla najaktywniejszych wolontariuszy i Klubów Wolontariusza - rekrutacja uczestników – zbieranie nazwisk wolontariuszy i Klubów Wolontariusza które powinny zostać wyróżnione podczas uroczystości ( na podstawie kart aktywności wolontariackiej – ilości przepracowanych godzin, opinii koordynatorów wolontariatu i opisu zrealizowanych działań) - przygotowanie części artystycznej – występ wokalny i/lub taneczny B) działania promocyjne: - przygotowanie i druk zaproszeń dla wolontariuszy, osób zarządzających wolontariatem, Klubów Wolontariusza oraz miejsc, w których wolontariusze działają i spotykają się z podopiecznymi - wysyłka zaproszeń w formie elektronicznej i tradycyjnej do potencjalnych uczestników - przygotowanie i druk plakatów informacyjnych oraz dystrybucja na terenie całego miasta- w szkołach, instytucjach publicznych, samorządowych, organizacjach pozarządowych oraz na tablicach ogłoszeń, w kościołach - prowadzenie strony internetowej oraz profilu Facebookowego o wydarzeniu – przed, w trakcie przygotowań i relacja po uroczystości - stały kontakt z uczestnikami – wolontariuszami, opiekunami Klubów Wolontariusza -nawiązanie kontaktu z lokalnymi mediami – prasa, radio, telewizja-które będą informować o nadchodzącym wydarzeniu C) zakup niezbędnych materiałów do przygotowania wydarzenia oraz wybór ofert : - zakup nagród, upominków, materiałów do druku dyplomów –papier, tusze - wybór najkorzystniejszej oferty cateringowej – poczęstunek podczas uroczystości - wybór artystów uświetniających uroczystość D) Realizacja docelowej imprezy: - druk dyplomów oraz kompletowanie upominków i nagród dla każdego wyróżnionego podmiotu - przygotowanie programu Gali wraz z ustaleniem kolejności wyjść na scenę po odbiór dyplomów i upominków ( na podstawie zebranych zgłoszeń) - nadzór nad przygotowaniem poczęstunku po części oficjalnej ( wręczaniu dyplomów i upominków) oraz po występie artystów - Realizacja wydarzenia, dokumentacja fotograficzna oraz sporządzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego
Uzasadnienie
Głównym celem zadania publicznego jest promocja idei wolontariatu jako szczególnie ważnej aktywności społecznej oraz nagrodzenie najaktywniejszych wolontariuszy, organizacji i Klubów Wolontariusza z miasta Słupska, którzy przez cały rok angażują się w przeróżne działania na rzecz dobra wspólnego, na rzecz osób, zwierząt, instytucji oraz organizacji pozarządowych. Wolontariusze za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia ani innych gratyfikacji materialnych, jednak z wielką pasją i zaangażowaniem pracują na rzecz potrzebujących. Dlatego w ramach podziękowania i zachwytu dla ich postawy, warto jeden raz w roku uroczyście zaprezentować ich sylwetki i dokonania szerokiemu gremium wszystkim mieszkańcom miasta Słupsk jako tych, którzy wspierają ich w codziennych zmaganiach, rozwiązują istniejące problemy oraz inicjują, a także realizują wiele ciekawych akcji, inicjatyw i działań wolontariackich. Odbiorcy – wolontariusze w wieku szkolnym, osoby dorosłe oraz seniorzy; osoby organizujące pracę wolontariuszy – opiekunowie Klubów Wolontariusza, przedstawiciele szkół, fundacji, instytucji publicznych, stowarzyszeń; odbiorcy działań wolontariackich – podopieczni domów seniora, placówek socjalizacyjnych, dzieci i młodzież objęta opieką socjalną, a także wszyscy mieszkańcy, którym bliska jest idea wolontariatu. Dzięki realizacji zadania wzrośnie świadomość nt. idei wolontariatu, skali działalności ochotniczej w Słupsku oraz ogromu pracy jaki ochotnicy wkładają w rozwój naszego miasta. Dodatkowo, tego typu uroczystość przyczyni się do podtrzymania motywacji u wolontariuszy do kontynuowania pracy ochotniczej oraz zachęci inne osoby do włączenia się w taką aktywność.
Kosztorys
Części zadania Jednostka miary (np. m2, mb, sztuka, itp.) Ilość Pojedynczy koszt (np. za sztukę, za metr, za usługę) Suma
Catering + obsługa dla ok 400 osób wydarzenie 1 6 000,00 zł
Wynajem Sali + obsługa techniczna, prowadzenie Gali wydarzenie 1 1 500,00 zł
Koszt zakupu materiałów do druku dyplomów (tusz, papier do dyplomów, teczki na wyróżnienia, ofertówki, tusze, tonery do drukarki) pakiet 1 1 500,00 zł
Koszt druku plakatów informacyjnych sztuka 200 400,00 zł
Koszt druku zaproszeń sztuka 400 600,00 zł
Koszt występu artystycznego wydarzenie 1 3 000,00 zł
Nagrody i wyróżnienia dla wolontariuszy, organizacji komplet 4 000 4 000,00 zł
17 000,00 zł