Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

22. Uniwersytet Rodzinny w Słupsku
Bogdan Musznicki

Lokalizacja
Całe Miasto Słupsk

Koszt zadania
40 000,00 zł

Opis zadania
Koncepcją zadania jest pomoc poprzez kontakt z większą ilością osób o podobnej lub jednakowej specyfice problemów. Naszym zamiarem jest utworzenie kilku grup wsparcia o odmiennej tematyce. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z problemami wychowawczymi oraz samymi podopiecznymi, której celem będzie nauka tworzenia poprawnych relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem, wsparcie emocjonalne, wymiana doświadczeń pomiędzy członkami grupy oraz psychoedukacja w zakresie radzenia sobie z problemami wychowawczymi. Wspomagać będziemy również rodziców osób niepełnosprawnych poprzez wymianę informacji i doświadczeń dotyczących zagadnień związanych z wychowaniem, edukacją oraz opieką nad dziećmi z różnymi deficytami. Miejsce to będzie stworzone dla rodziców i ich podopiecznych - aby mieli swobodę rozmów, dyskusji a zarazem tego, że znajdą zrozumienie problemów, z którymi borykają się każdego dnia. Kolejną grupą będą rodziny oraz opiekunowie osób z chorobami przewlekłymi takimi jak m.in. Alzheimer, choroba Parkinsona, cukrzyca oraz nowotwór. Odnaleźć się w roli opiekuna nie jest proste. Niestety często ta sytuacja generuje różnego rodzaju problemy fizyczne (np. zmęczenie, dolegliwości bólowe), psychosomatyczne (np. problemy ze snem, brak apetytu) oraz psychospołeczne ( np. izolacja, osamotnienie). Spotkania grupy służyć będą wymianie doświadczeń, zdobywaniu nowej wiedzy o chorobie ale także będą uczyć myślenia o sobie i swoich potrzebach. Harmonogram : * wykłady tematyczne dla poszczególnych grup od 01-12.2019 1x w m-cu * spotkania grup wsparcia z psychologiem, terapeutą, pedagogiem, psychiatrą, lekarzem specjalistą oraz psychopedagogiem ( lu inny specjalista, który będzie niezbędny na podstawie określonej diagnozy potrzeb uczestników) - 2x w m-cu * warsztaty tematyczne dla każdej grupy - 1x w m-cu. * poradnictwo indywidualne 48 h – 1 x w m-cu. Na zajęciach każdej z grup zainteresowany będzie mógł podzielić się swoim problemem na forum grupy i otrzymać konstruktywną krytykę, słowa wsparcia czy porady pod okiem wykwalifikowanego personelu.
Uzasadnienie
Uzasadnienie Główny cel, który przyświeca stworzeniu wyżej wymienionych grup wsparcia opiera się na pomocy osobom, które borykają się z poważnymi problemami. Zajęcia organizowane i realizowane będą przy współpracy z osobami, których problem dotyka bezpośrednio jak i tych którzy pragną żyć świadomie w społeczeństwie. Założeniem stworzenia grup na otwartość i elastyczność na piętrzące się problemy dzisiejszego świata. Gdy wzrośnie świadomość mieszkańców automatycznie wpłynie to na poprawę ich życia. Nabywając wiedzę będą świadomi problemów czy to z wychowaniem tak zwanego "trudnego dziecka" czy też nad opieką osoby nieuleczalnie chorej. Bo zrozumieć problem jest sukcesem, dużym sukcesem. Projekt tworzymy z myślą o wszystkich osobach, dla których pomoc ta jest niezbędna ( zarówno dla rodziców dzieci ze zdiagnozowanymi problemami jak i ich opiekunami prawnymi).
Kosztorys
Części zadania Jednostka miary (np. m2, mb, sztuka, itp.) Ilość Pojedynczy koszt (np. za sztukę, za metr, za usługę) Suma
Wykłady tematyczne 1x m-c x4gr ( 1h/1gr) x12 m-cy = 48h x100zł ( w zależności od zdiagnozowanych potrzeb) - wynagrodzenie wykład 48 4 800,00 zł
Grupy wsparcia 2 x m-c x 4 gr (1h/1gr) x 12 m-cy= 96h x 100 zł (wynagrodzenie) godzina 96 9 600,00 zł
Warsztaty tematyczne 1x m-c x 4 gr(1h/1gr) x 12 m-cy=48h x 100 zł (wynagrodzenie) godzina 48 4 800,00 zł
Materiały dydaktyczne na warsztaty tematyczne 48h x 200 zł ( 1 komplet na jedne zajęcia - w zależności od potrzeb na podstawie określonej diagnozy udzielanej pomocy wsparcia) komplet 48 9 600,00 zł
Materiały promocyjno-informacyjne (ulotki, plakaty) komplet 1 500,00 zł
Wynagrodzenie osób prowadzących indywidualne poradnictwo- ( w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, np. psychiatra, lekarz psycholog , neurolog, reumatolog itp.) 48 hx150 zł godzina 48 7 200,00 zł
Koszty najmu, zużycia energii elektrycznej, papieru, artykułów piśmienniczych itp. komplet 1 3 500,00 zł
40 000,00 zł