Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

36. Akademia Aktywnego Seniora
Henryka Głowińska

Lokalizacja
całe Miasto

Koszt zadania
40 000,00 zł

Opis zadania
"AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA" to szeroki program dla osób w wieku emerytalnym, który obejmuje cztery bloki tematyczne. I. NATURALNE SUBSTANCJE PROZDROWOTNE W PROFILAKTYCE I LECZENIU – cykl warsztatów i wykładów dotyczących zdrowia seniora, ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych substancji znajdujących się w roślinach, wykazujących ochronne działanie na organizm człowieka i mogących zapobiegać rozwojowi choroby lub wspomagać proces jej leczenia. W ramach tego cyklu odbędą się: 1. Wykłady ogólne na temat schorzeń takich jak cukrzyca, choroby układu krążenia, alergie, osteoporoza, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby jelit i układu moczowego, zaburzenia metaboliczne. Lekarze i specjaliści postarają się odpowiedzieć na kontrowersyjne pytanie - czy w świetle współczesnych badań, niekonwencjonalne metody leczenia są prawdą czy fikcją? Poznamy fakty i mity o ziołach. Odbędzie się: - 7 wykładów (raz w miesiącu, od marca do grudnia 2018 r., z wyłączeniem wakacji); każdy wykład dla ok. 150 osób, wstęp wolny. 2. Warsztaty kulinarne "Zróżnicowana dieta lekarstwem na choroby cywilizacyjne" służące praktycznemu poznaniu sposobów przyrządzania smacznych i zdrowych posiłków, - cykl 8 warsztatów (rekomendowane miejsce ich przeprowadzenia to Centrum Kształcenia Praktycznego) ; - zajęcia będą prowadzone w grupach 12- osobowych, przez dwóch trenerów jednocześnie; każdy uczestnik będzie miał swoje stanowisko pracy, otrzyma potrzebne produkty do przygotowania potraw; na zakończenie prezentacja posiłków połączona z degustacją. 3. Warsztaty zielarskie, które prowadzone będą zarówno w terenie z rozpoznawaniem i zbieraniem ziół oraz grzybów, jak i stacjonarnie, na których uczestnicy zapoznają się z metodami przetwarzania surowców zielarskich (napary, odwary, wyciągi, nalewki, masła, sosy i dipy ziołowe), sporządzaniem i wykorzystaniem mieszanek przyprawowych, przygotują takie specyfiki jak mydła, maseczki czy kremy. Zajęcia poświęcone będą roślinom nadającym nie tylko barwę, smak i aromat potrawom, ale przede wszystkim umożliwiającym detoksykację, wspomagającym trawienie i odporność organizmu. Omówione zostanie miejsce ziół w nowej piramidzie żywieniowej, składniki funkcjonalne występujące w ziołach, a w szczególności witaminy, antyoksydanty i inne wybrane substancje biologicznie czynne. II. SENIORZE RUSZ SIĘ PO ZDROWIE! - blok poświęcony profilaktyce i sposobom leczenia poprzez ruch: 1. Rehabilitacja ruchowa - warsztaty prowadzone przez specjalistę z uprawnieniami, - cykl 8 warsztatów dla grupy 20 osób. 2. Nordic walking sportem dla seniora - terenowe zajęcia z trenerem uczące techniki chodzenia z kijkami; - cykl 3 treningów dla grupy 30 osób. III. WARSZTATY RĘKODZIELNICZE - cykl spotkań prezentujący różnorodne dziedziny rękodzieła artystycznego takie jak : decoupage, filcowanie, papierowa wiklina czy quilling. Zajęcia dające możliwość twórczego spędzenia czasu, odkrycia w sobie pasji, które można rozwijać w domu. Proponowane zajęcia to szansa na spotkanie innych osób o podobnych zainteresowaniach, okazja do wyjścia z domu i bycia wśród ludzi. - warsztaty prowadzone będą raz w tygodniu, po dwie godziny przez 7 miesięcy - łącznie 56 godz. - zajęcia będą prowadzone w grupach 10- osobowych, - uczestnikom zostaną zapewnione wszystkie niezbędne materiały. IV. PIKNIK Z WIARUSAMI - impreza otwarta w słupskim parku, połączona z występem wojskowego zespołu Wiarusy; piknik dla seniorów ( i nie tylko) z wojskową grochówką z polowej kuchni.
Uzasadnienie
„Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)” – to definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia. Oznacza to, że nie należy ograniczać się jedynie do leczenia chorób, ale trzeba też wzmacniać zdrowie. Według danych GUS około 1/5 mieszkańców Słupska, to osoby w wieku po produkcyjnym, a ich liczba będzie się zwiększać. Utrzymanie tak licznej grupy jak najdłużej w dobrej kondycji, leży nie tylko w interesie seniorów, ale również pozostałych mieszkańców Miasta jak i jego władz. Polityka senioralna ma na celu wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. Obecnie trudno dostępne są usługi medyczne, np. słupskie ośrodki rehabilitacyjne na wiele zabiegów zapisują dopiero na 2019 r. Oznacza to wzrost zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki i propagowania zdrowego stylu życia. Kondycja seniorów, zarówno zdrowotna jak i finansowa, w porównaniu z innymi grupami wiekowymi, jest gorsza, dlatego w projekcie, oprócz wiedzy, proponowane są bezpłatne zajęcia praktyczne i warsztaty. Specyficzna dla seniorów jest inna grupa problemów: osamotnienie, zmniejszenie poczucia własnej wartość, zagubienie we współczesnym, coraz trudniejszym do zrozumienia świecie-naukowcy mówią o tzw. starczej depresji. Samotność, według najnowszych badań, jest główną przyczyną chorób osób starszych ( statystycznie przed stylem życia i uwarunkowaniami genetycznymi). Pomaga wyjście z często pustego już domu, towarzystwo ludzi, którzy rozumieją te stany, a więc najczęściej- rówieśników, wspólne działania, spotkania. Dlatego proponujemy działania, które dają seniorom możliwość twórczego spędzania czasu i są okazją do spotkania innych osób o podobnych zainteresowaniach, wzajemnego wspieranie się m.in. poprzez bycie w grupie osób w podobnej sytuacji życiowej. Propagujemy akcję Ministerstwa Zdrowia – „Rusz się po zdrowie”. Służą temu zarówno zajęcia ruchowe (rehabilitacja i nordic walking), jak i warsztaty zielarskie pokazujące konieczność wyjścia z domu i zbliżenia się do natury, czy też warsztaty kulinarne uczące zasad prawidłowego przygotowywania posiłków. „Akademia Aktywnego Seniora” jest poszerzeniem dotychczasowych projektów społecznych ze Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego dedykowanych wszystkim seniorom. Mamy świadomość, że pieniądze w Budżecie Partycypacyjnym to pieniądze pochodzące z naszych podatków i opłat, więc powinniśmy je wydawać z rozwagą. Nie proponujemy zatem kursów komputerowych, bo przy wsparciu finansowym UE są one powszechnie dostępne i bezpłatne, podobnie jak kursy florystyczne i językowe, proponowane przez stowarzyszenia, placówki kultury i oświaty.
Kosztorys
Części zadania Jednostka miary (np. m2, mb, sztuka, itp.) Ilość Pojedynczy koszt (np. za sztukę, za metr, za usługę) Suma
Wykłady ogólne ( 1,5 godz.) Wynagrodzenie wykładowców (lekarzy i specjalistów) 250,- zł. / za 1 wykład. wykład 7 1 750,00 zł
Wynajem auli na 7 wykładów ( na 150 miejsc ) wykład 7 1 050,00 zł
Materiały dydaktyczne dla uczestników wykładów komplet 7 700,00 zł
8 warsztatów gastronomicznych "Zróżnicowana dieta lekarstwem na choroby cywilizacyjne" - koszt jednostkowy ustalono na podstawie oferty Centrum Kształcenia Praktycznego. Wynosi on 1900,- zł i obejmuje: wynajęcie pracowni, wynagrodzenie 2 trenerów, zakup niezbędnych produktów i materiałów szkoleniowych. cykl 8 15 200,00 zł
Warsztaty zielarskie - koszy ustalono na podstawie oferty rynkowej cykl 1 4 000,00 zł
Piknik z Wiarusami - koszt obejmuje obsługę techniczną, honoraria wykonawców muzycznych, wynajem i rozstawienie namiotów komplet 1 4 000,00 zł
Wojskowa grochówka z kuchni polowej dla uczestników pikniku z Wiarusami porcja 300 2 500,00 zł
Rehabilitacja ruchowa - cykl 8 warsztatów dla grupy 20 osób, obejmuje wynagrodzenie specjalisty, wynajęcie sali cykl 1 1 200,00 zł
Nordic walking z trenerem- cykl 3 treningów dla grupy 30 osób; koszt obejmuje wynagrodzenie trenera i poczęstunek dla uczestników. trening 3 1 200,00 zł
Warsztaty rękodzielnicze, 14 dwugodzinnych zajęć dla 2 grup, (każda grupa po 10 osób); łącznie 56 godz. - koszt obejmuje wynagrodzenie prowadzącego i niezbędne materiały godz. 56 4 800,00 zł
Koszty promocji projektu (plakaty, ulotki, materiały biurowe, reklama itp.) komplet 1 1 100,00 zł
Koordynacja, rozliczenie projektu, umowy z wykonawcami, rekrutacja uczestników, organizacja zajęć. umowa 1 2 500,00 zł
40 000,00 zł