Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

Modernizacja terenu osiedla między ulicami między ulicami MOSTNIKA i MIKOŁAJSKĄ na działkach nr 164/7, 164/8, 164/9, 164/10, 164/11, 164/12, 164/13 będących własnością gminy miejskiej Słupsk.
HENRYK TOMASZEWSKI

Lokalizacja
SŁUPSK, teren pomiędzy ulicami MOSTNIKA i MIKOŁAJSKĄ - działki nr 164/7, 164/8, 164/9, 164/10, 164/11, 164/12, 164/13 będące własnością gminy miejskiej Słupsk. Teren objęty jest MPZ nr 65 „Śródmieście”.

Koszt zadania
300 000,00 zł

Opis zadania
W skład zadania będzie wchodzić: - wykonanie nowych chodników z polbruku w miejsce zdemontowanych, zniszczonych z płyt chodnikowych – pow. ok. 500m2 - renowacja istniejących trawników (nowe podłoże) – pow. ok. 500m2 - zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci – pow. ok. 500m2 - wykonanie siłowni terenowej w obrębie istniejącego, ogrodzonego boiska – pow. ok. 500m2 - nasadzenie żywopłotu z krzewów zimozielonych – dł. ok. 500m - posadzenie krzewów w obrębie terenów zielonych – szt. 30 - posadzenie drzewek niskopiennych w miejsce wyciętych topoli – szt. 7 - ustawienie ławek z oparciem - wykonie nawierzchni żwirowej przy boisku - pow. ok. 500m2 - wycięcie topoli, których korzenie niszczą chodniki i istniejące murki oporowe – szt. 7 - wymiana starych opraw sodowych na energooszczędne LED na istniejących słupach oświetleniowych parkowych – szt. 7
Uzasadnienie
Celem zadania jest przywrócenie estetycznego wyglądu i poprawienie warunków użytkowania, znajdującemu się w centrum miasta osiedlu, którego osią jest trakt pieszy biegnący dawną, historyczną ulicą Mikołajską (od ulicy Zamenhofa do ulicy Dominikańskiej do Zamku Książąt Pomorskich i kościoła św. Jacka). Teren ten od 40 lat praktycznie nie był modernizowany, ciągi piesze z płyt chodnikowych mają dziury i zapadliska, w których w czasie opadów zbiera się woda, uniemożliwiając dojście do klatek schodowych. Trawniki są zaniedbane i rozjeżdżone przez pseudokonserwtorów komunalnych w czasie podcinania gałęzi drzew. Korzenie nasadzonych bezmyślnie prze laty topoli wysadzają płyty chodnikowe i murki oporowe. Stare, zniszczone 2 huśtawki i piaskownica są jedynymi urządzeniami dostępnymi dla dzieci do zabawy. Skąpe oświetlenie terenu pozostawia ciemne luki enklawy na obszarze osiedla. Wjazd na posesję od strony ulicy Mikołajskiej między budynkami nr 6 i 5 jest zniszczony i powybijany. Parkujące przy wjeździe samochody utrudniają wjazd służbom komunalnym. Przeprowadzenie proponowanych modernizacji znacznie poprawi komfort życia mieszkańców oraz wprowadzi ład estetyczny w terenie stanowiącym pasaż turystyczny w centrum miasta.
Kosztorys
Części zadania Jednostka miary (np. m2, mb, sztuka, itp.) Ilość Pojedynczy koszt (np. za sztukę, za metr, za usługę) Suma
Tablica informacyjna (zadania infrastrukturalne) sztuka 1 500,00 zł
Chodnik z polbruku ze wzmocnioną podbudową m2 800 124 000,00 zł
Renowacja trawników m2 350 35 000,00 zł
Plac zabaw dla dzieci
- bujak sprężynowy szt 1 1 500,00 zł
- zestaw wielofunkcyjny szt 1 30 000,00 zł
- linarium (stożek) szt 1 8 000,00 zł
- huśtawka podwójna z belką metalową szt 1 8 000,00 zł
- piaskownica (wykonanie odeskowania murku) szt 1 2 500,00 zł
- ławka z oparciem szt 1 1 600,00 zł
Siłownia terenowa
- tablica informacyjna z regulaminem korzystania szt 1 500,00 zł
- biegacz szt 1 4 000,00 zł
- orbiterek szt 1 5 000,00 zł
- wahadło + twister szt 1 8 000,00 zł
- ławka prosta szt 1 700,00 zł
- wioślarz szt 1 5 000,00 zł
- drabinka szt 1 500,00 zł
Renowacja istniejących trawników (nowe podłoże) m2 3500 35 000,00 zł
Nasadzenie żywopłotu z krzewów zimozielonych m2 170 4 250,00 zł
Posadzenie krzewów zimozielonych w obrębie terenów zielonych szt 30 900,00 zł
Posadzenie drzewek niskopiennych szt 7 700,00 zł
Wykonanie nawierzchni żwirowej przy boisku m2 400 1 200,00 zł
Wycięcie topoli szt 7 2 100,00 zł
Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych m2 800 16 000,00 zł
Rozbiórka murku z kamienia mb 25 2 000,00 zł
Wymiana starych opraw sodowych na energooszczędne LED na istniejących słupach oświetleniowych parkowych szt 7 3 050,00 zł
300 000,00 zł