Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

35. Świetlica dla lepszej przyszłości
Dorota Sykuła

Lokalizacja
Zadanie przeznaczone jest dla dzieci oraz mieszkańców Osiedla Piast. Realizacja - teren Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku, sale świetlicy szkolnej, sale w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku.

Koszt zadania
38 700,00 zł

Opis zadania
Projekt zawiera 3 bloki zajęć, które będą realizowane dla dzieci z Osiedla Piast. Zajęcia zostaną zorganizowane bezpłatnie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia i będą odbywać się w wymiarze 3 godzin tygodniowo dla każdej z form zajęć.Skład grup 15 osobowych będzie ruchomy, co spowoduje, że z zajęć będą mogły skorzystać wszystkie chętne dzieci. Tematyka zajęć będzie kładła nacisk na wszechstronny rozwój dziecka poprzez realizację zajęć pozwalających na rozwój zainteresowań artystycznych, rozwijaniu kompetencji emocjonalno-społecznych oraz sportowych. Efektywna realizacja projektu wymaga doposażenia świetlicy szkolnej w materiały plastyczne, papiernicze, gry edukacyjne, sprzęt sportowy. Podczas realizacji zajęć wykorzystane będą również materiały plastyczne, sprzęt sportowy oraz gry edukacyjne będące już w wyposażeniu świetlicy. Skład grup będzie ruchomy, co pozwoli dzieciom wziąć udział w różnych formach proponowanych zajęć. Zajęcia będą realizowane w świetlicy szkolnej, wolnych klasach lekcyjnych, sali zabaw, sali gier, sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO – SPOŁECZNE Zajęcia przeznaczone będą dla dzieci, które przebywają po lekcjach w świetlicy szkolnej. Szybkie tempo życia, rosnące wymagania rodziców, brak czasu powoduje, że coraz częściej dzieci nie radzą sobie ze swoimi emocjami, są samotne, wycofane czy agresywne. Proponowany cykl zajęć pomoże nawiązywać pozytywne relacje z rówieśnikami, pokaże jak współpracować z innymi oraz uświadomi dzieciom przeżywane emocje. To kluczowe kompetencje , które warto kształtować od najmłodszych już lat. Uczestnictwo w zajęciach ma pomóc dzieciom w zmianie stosunku do siebie, ułatwić dostrzeżenie mocnych stron, uczyć jak korzystnie je zaprezentować, wzmacniać wiarę we własne możliwości. ZAJĘCIA PLASTYCZNO - TECHNICZNE Z ELEMENTAMI ARTETERAPII Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności plastyczno – technicznych oraz wskazanie mocnych stron, odkrycia talentów lub uwolnienie tłumionych emocji. Dzieci będą miały okazję wyrazić swoją osobę, poprzez różne techniki plastyczne, zabawę fakturami. Podczas spotkań najważniejsze będzie dziecko, jego chęci oraz potencjał poznawczy. Wykorzystanie rozmaitych technik takich jak: origami, filcowanie, decoupage pozwoli na odkrycie nowych możliwości oraz talentów. Oddziaływania będą miały również charakter terapeutyczny dzięki czemu zostanie wzmocnione poczucie własnej wartości dzieci oraz możliwa stanie się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. GRY I ZABAWY ZESPOŁOWE Zajęcia sportowe pozwolą dzieciom wyzwolić naturalną potrzebę ruchu. Dzieci po całym dniu nauki będą miały możliwość rozładowania swoich emocji, napięć. Zajęcia będą rozwijać aktywność fizyczną oraz umiejętność współpracy w grupie. Gry i zabawy sportowe będą sprzyjały w nawiązywaniu nowych znajomości oraz spontanicznej zabawie. Na przełomie listopada/grudnia zostaną zorganizowane Osiedlowe Warsztaty Bożonarodzeniowe, podczas których całe rodziny oraz osoby chętne z Osiedla Piast i okolic będą miały okazję spędzić miło czas. Podczas warsztatów będzie zorganizowana Kawiarenka, gdzie będzie można spokojnie usiąść, porozmawiać oraz zintegrować się. Podczas warsztatów wspólnie całe rodziny, znajomi będą mogli wykonać ozdoby bożonarodzeniowe różnymi technikami plastycznymi.
Uzasadnienie
Rozwój emocjonalno – społeczny dziecka jest kluczowy do nabywania pozytywnych kompetencji i życia społecznego. Wrażliwość plastyczna również wyposaża dzieci w nowe umiejętności, pozwala obcować z pięknem i sztuką oraz stać się twórcą własnych dzieł sztuki, a zajęcia sportowe pozwalają wyzwolić w dziecku naturalną potrzebę ruchu, chęć zabawy. Z takim bagażem dzieci idą w świat i staja się dorosłe, zakładają własne rodziny. Zajęcia pozwolą na rozwinięcie kompetencji emocjonalno – społecznych, które są bardzo ważne podczas całego naszego życia. Proponowany projekt przeznaczony jest dla dzieci oraz całej społeczności Osiedla Piast. Proponowane zajęcia bazują na poczuciu własnej wartości, samoakceptacji, mocnych stronach i odniesieniu sukcesu na miarę własnych możliwości. Tu nie liczą się talenty, tylko dziecko, które może przekroczyć własne granice, zobaczyć się w zupełnie innej roli. Zwieńczeniem są Osiedlowe Warsztaty Bożonarodzeniowe, podczas których ma okazję spotkać się społeczność z Osiedla Piast i spędzić miło czas w świątecznej atmosferze. Jest to okres zadumy, refleksji, przebaczenia, gdzie każdy ma potrzebę ogrzać się w miłej, rodzinno – sąsiedzkiej atmosferze. Podczas warsztatów można będzie wykonać z całą rodziną, znajomymi, sąsiadami ozdoby świąteczne oraz spędzić miło czas na rozmowach przy kawie i herbacie. Pozwoli to na integrację środowiska lokalnego i nawiązaniu nowych znajomości.
Kosztorys
Części zadania Jednostka miary (np. m2, mb, sztuka, itp.) Ilość Pojedynczy koszt (np. za sztukę, za metr, za usługę) Suma
Koordynator projektu (8h miesięcznie) godzina 80 50 4 000,00 zł
Prowadzenie zajęć (9h w tygodniu *36 tygodni) godzina lekcyjna 324 50 16 200,00 zł
Materiały papiernicze (np. farby, filc, pędzle) potrzebne do zajęć z dziećmi i warsztatów osiedlowych komplet 1 6500 6 500,00 zł
Kawa, herbata, ciastka, jednorazowe naczynia, obrusy, serwetki, serwetniki do Kawiarenki osiedlowej komplet 1 1500 1 500,00 zł
Gry edukacyjne sztuka 40 187,50 7 500,00 zł
Nagrody dla dzieci komplet 1 3000 3 000,00 zł
38 700,00 zł