Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

ŚWIETLICA DLA PRZYSZŁOŚCI.
Dorota Sykuła

Lokalizacja
Zadanie przeznaczone jest dla dzieci oraz mieszkańców Osiedla Piast. Realizacja - teren Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku, sale świetlicy szkolnej, sale w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku.

Koszt zadania
39 995,96 zł

Opis zadania
Projekt zawiera 2 bloki zajęć, które będą realizowane dla dzieci z Osiedla Piast. Zajęcia warsztatowe będą organizowane bezpłatnie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia. Warsztaty będą odbywać się dla każdej z grup w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Tematyka zajęć będzie kładła nacisk na wszechstronny rozwój dziecka poprzez realizację interaktywnych warsztatów pozwalających na rozwój zainteresowań artystycznych, komputerowych oraz rozwijaniu kompetencji emocjonolno – społecznych. Efektywna realizacja projektu wymaga wyposażenia świetlicy szkolnej w niezbędny sprzęt komputerowy, który umożliwi przeprowadzenie zajęć oraz pozwoli dzieciom przebywającym w świetlicy do późnych godzin popołudniowych na korzystanie z rozmaitych gier i programów edukacyjnych. Do przeprowadzenia zajęć artystycznych, rozwijających umiejętności emocjonalno - społeczne będą wykorzystane programy multimedialne i materiały będące już w świetlicy oraz zakupione w ramach projektu. INTERAKTYWNE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO – SPOŁECZNE Zajęcia przeznaczone będą dla dzieci, które przebywają po lekcjach w świetlicy szkolnej. Szybkie tempo życia, rosnące wymagania rodziców, brak czasu powoduje, że coraz częściej dzieci nie radzą sobie ze swoimi emocjami, są samotne, wycofane czy agresywne. Proponowany cykl zajęć pomoże nawiazywać pozytywne relacje z rówieśnikami, pokaże jak współpracować z innymi oraz uświadomi dzieciom przeżywane emocje. To kluczowe kompetencje , które warto kształtować od najmłodszych już lat. Uczestnictwo w zajęciach ma pomóc dzieciom w zmianie stosunku do siebie, ułatwić dostrzeżenie mocnych stron, uczyć jak korzystnie je zaprezentować, wzmacniać wiarę we własne możliwości. Podczas zajęć będą wykorzystywane atrakcyjne dla dzieci multimedialne programy edukacyjne INTERAKTYWNE ZAJĘCIA PLASTYCZNO - TECHNICZNE Z ELEMENTAMI ARTETERAPII Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności plastyczno – technicznych oraz wskazanie mocnych stron, odkrycia talentów lub uwolnienie tłumionych emocji. Dzieci będą miały okazję wyrazić swoją osobę, poprzez różne techniki plastyczne, zabawę fakturami. Podczas spotkań najważniejsze będzie dziecko, jego chęci oraz potencjał poznawczy. Wykorzystanie rozmaitych technik takich jak: origami, filcowanie, decoupage pozwoli na odkrycie nowych możliwości oraz talentów. Oddziaływania będą miały również charakter terapeutyczny dzięki czemu zostanie wzmocnione poczucie własnej wartości dzieci oraz możliwa stanie się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Do realizacji zajęć będą wykorzystywane nowoczesne multimedialne programy edukacyjne, które będą czymś nowym, więc atrakcyjnym dla dzieci. Każda z grup będzie liczyła 15 dzieci. Na przełomie listopada/grudnia zostaną zorganizowane Osiedlowe Warsztaty Bożonarodzeniowe, podczas których całe rodziny oraz osoby chętne z Osiedla Piast i okolic będą miały okazję spędzić miło czas. Podczas warsztatów będzie zorganizowana Kawiarenka, gdzie będzie można spokojnie usiąść, porozmawiać oraz zintegrować się. Podczas warsztatów wspólnie całe rodziny, znajomi będą mogli wykonać ozdoby bożonarodzeniowe różnymi technikami plastycznymi.
Uzasadnienie
Rozwój emocjonalno – społeczny dziecka jest kluczowy do nabywania pozytywnych kompetencji i życia społecznego. Wrażliwość plastyczna również wyposaża dzieci w nowe umiejętności, pozwala obcować z pięknem i sztuką oraz stać się twórcą własnych dzieł sztuki. Z takim bagażem dzieci idą w świat i staja się dorosłe, zakładają własne rodziny. Zajęcia pozwolą na rozwinięcie kompetencji emocjonalno – społecznych, które są bardzo ważne podczas całego naszego życia. Proponowany projekt przeznaczony jest dla dzieci oraz całej społeczności Osiedla Piast. W dobie komputerów, Internetu, jest odpowiedzią na aktualne potrzeby i zainteresowania dzieci, dzięki wykorzystaniu atrakcyjnych i ciekawych multimedialnych programów edukacyjnych. Proponowane zajęcia bazują na poczuciu własnej wartości, samoakceptacji, mocnych stronach i odniesieniu sukcesu na miarę własnych możliwości. Tu nie liczą się talenty, tyko dziecko, które może przekroczyć własne granice, zobaczyć się zupełnie w innej roli. Zwieńczeniem są Osiedlowe Warsztaty Bożonarodzeniowe, podczas których ma okazję spotkać się społeczność z Osiedla Piast i spędzić miło czas w świątecznej atmosferze. Jest to okres zadumy, refleksji, przebaczenia, gdzie każdy ma potrzebę ogrzać się w miłej, rodzinno – sąsiedzkiej atmosferze. Podczas warsztatów można będzie wykonać z całą rodziną, znajomymi, sąsiadami ozdoby świąteczne oraz spędzić miło czas na rozmowach przy kawie i herbacie. Pozwoli to na integrację środowiska lokalnego i nawiązaniu nowych znajomości.
Kosztorys
Części zadania Jednostka miary (np. m2, mb, sztuka, itp.) Ilość Pojedynczy koszt (np. za sztukę, za metr, za usługę) Suma
Stanowiska komputerowe ( komputer, stolik, krzesło) stanowisko 8 2000 16 000,00 zł
Koordynator projektu (8h miesięcznie) godzina 80 50 4 000,00 zł
Prowadzenie zajęć (4h w tygodniu *36 tygodni) godzina lekcyjna 144 50 7 200,00 zł
Eduterapeutica Problemy wychowawcze: problemy emocjonalne - Szkoła podstawowa klasy 1-8 - program multimedialny sztuka 1 471 471,00 zł
Moc Emocji - edukacyjny program multimedialny sztuka 4 839,99 3 359,96 zł
Moja opowieść – edukacyjny program multimedialny sztuka 4 300 1 200,00 zł
Pablo – edukacyjne oprogramowanie aktywizujące sztuka 4 360 1 440,00 zł
EduBoty – edukacyjny program multimedialny sztuka 4 600 2 400,00 zł
Materiały papiernicze, farby, filc, pędzle potrzebne do zajęć i warsztatów osiedlowych komplet 1 3500 3 500,00 zł
Gry edukacyjne sztuka 5 85 425,00 zł
39 995,96 zł