Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

7. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku
Katarzyna Stawarska

Lokalizacja
ul. Marii Zaborowskiej 2, działka nr 662, obręb 10.

Koszt zadania
435 500,00 zł

Opis zadania
W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska szkolnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej. Boisko będzie zawierało w sobie boiska do czterech dyscyplin sportowych: boisko do piłki ręcznej; boisko do koszykówki; boisko do siatkówki; boisko do gry w tenisa ziemnego oraz dostawę i montaż wyposażenia sportowego. Zostaną zamontowane piłko chwyty oraz ogrodzenie.
Uzasadnienie
W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska szkolnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej. Boisko będzie zawierało w sobie boiska do czterech dyscyplin sportowych: boisko do piłki ręcznej; boisko do koszykówki; boisko do siatkówki; boisko do gry w tenisa ziemnego oraz dostawę i montaż wyposażenia sportowego. Zostaną zamontowane piłko chwyty oraz ogrodzenie. UZASADNIENIE (proszę opisać, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i jak wpłynie na życie mieszkańców). Powstanie boiska wielofunkcyjnego poprawi parametry techniczne i eksploatacyjne boiska o nawierzchni asfaltowej, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo osób uprawiających sport oraz komfort użytkowania obiektu. Obecnie nawierzchnia asfaltowa jest spękana o nierównej powierzchni, brak namalowanych linii boisk, brak piłko chwytów i ogrodzenia. Przewiduje się rozebranie nawierzchni asfaltowej, wykonanie podbudowy z zachowaniem spadków i równej powierzchni, wykonanie nawierzchni poliuretanowej gr. 16mm, powiększenie boiska (43x24m), wykonanie ogrodzenia o wysokości 4m oraz piłko chwytów o wysokości 6m. Boisko usytuowane jest na terenie szkoły, które jest udostępnione również dla mieszkańców osiedla. Teren otoczony jest zielenią. Powyższe boisko nie zaspokaja potrzeb społeczności lokalnej, jak i młodzieży szkolnej. Biorąc pod uwagę fakt, że osiedle przy ul. Zaborowskiej aktualnie mocno się rozbudowuje, powstanie boiska wielofunkcyjnego w tym rejonie miasta jest jak najbardziej pożądane. Aktualny stan techniczny nie pozwala na właściwe wykorzystanie boiska i przeprowadzenie pełnego zakresu zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego, a co najważniejsze ogranicza możliwość kształcenia właściwych postaw wśród młodzieży (dotyczy: form spędzania wolnego czasu, profilaktyki prozdrowotnej, integracji środowiska). Celem podstawowym utworzenia boiska jest poprawa warunków szkoleniowych i bazy w dziedzinie sportu dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 10, przedszkoli, a także upowszechnienie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej, umożliwienie odpowiedniego rozwoju fizycznego uczniów. Po za czasem szkolnym boisko przeznaczone będzie dla mieszkańców. Teren spełniać będzie rolę wypoczynkowo-rekreacyjną. Ponadto podniesie atrakcyjność rekreacyjno-sportową, standard życia społeczności, poprawi zdrowotność i poziom kultury fizycznej mieszkańców. Przyczyni się do rozwoju nowoczesnej infrastruktury, rozbudowy zaplecza sportowego, i edukacyjnego, zagospodarowania czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.Powstanie nowego boiska wielofunkcyjnego obok już istniejącego boiska trawiastego wzbogaci bazę sportową szkoły. Stworzyłby się w ten sposób przyjazny i atrakcyjny kompleks rekreacyjno-sportowy. Realizacja przedsięwzięcia służyć będzie zarówno uczniom IV LO ( od 01.09.2019r. Zespół Szkół Sportowych) jak i pobliskich szkół, jako miejsce lekcji wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, oraz przyczyni się do poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu zarówno dla mieszkańców jak i naszych uczniów, co pozytywnie wpłynie na upowszechnienie zdrowego stylu życia oraz integrację środowiska, a także będzie stanowić idealne miejsce dla osób ceniących rozwój fizyczny i współzawodnictwo sportowe.
Kosztorys
Części zadania Jednostka miary (np. m2, mb, sztuka, itp.) Ilość Pojedynczy koszt (np. za sztukę, za metr, za usługę) Suma
Tablica informacyjna (zadania infrastrukturalne) sztuka 1 500 500,00 zł
Dokumentacja techniczna sztuka 1 15000 15 000,00 zł
Budowa boiska sztuka 1 420000 420 000,00 zł
435 500,00 zł