Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

MMA DLA NAJMŁODSZYCH
Paweł Kawałko

Lokalizacja
Zadanie będzie realizowane na terenie całego miasta.

Koszt zadania
36 000,00 zł

Opis zadania
Zadanie prowadzone będzie w sposób ogólnorozwojowy i przekrojowy – zadanie obejmuje min. Treningi mma, gimnastykę, treningi motoryczne, treningi wydolnościowe, podstawy zdrowego żywienia oraz suplementacji sportowej. Zajęcia dla dzieci w przedziale wiekowym od 4-8 lat prowadzone będą trzy razy w tygodniu a ich czas będzie wynosił jedną godzinę zegarową. Zajęcia dla grupy dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 8-15lat prowadzone będą trzy razy w tygodniu w wymiarze jednej godziny zegarowej. Zajęcia prowadzone będą przez trenera posiadającego licencję instruktora, tytuł mgr z zakresu pedagogiki oraz czarny pas Judo. Zajęcia dodatkowe prowadzone będą przez instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie w występach zawodowych oraz doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą. Wykonawca zadania ma obowiązek zapewnić bezpieczne i zaadoptowane do treningów mma pomieszczenie sportowe. Termin prowadzenia zajęć wynosić będzie 10 miesięcy z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca zadania zobowiązuje się do organizacji treningu pokazowego dla szkół, przedszkoli bądź ośrodków społecznych minimum raz w miesiącu.
Uzasadnienie
Zajęcia sportowe dla dzieci oraz młodzieży oprócz dobrej zabawy mają na celu uwrażliwienie na potrzeby kształtowania charakteru poprzez ćwiczenia fizyczne, które są podstawowym założeniem w treningu sportów walki. Trening sportów walki ma na celu również wspierać dzieci oraz młodzież w walce z własnymi słabościami oraz doskonalić cechy takie jak upór w dążeniu do celu, wytrwałość, pokonywanie słabych stron, koncentrację, dyscyplinę oraz porządek. Podstawowym aspektem treningu mma jest zdolność samoobrony – aspekt ten stanowi fundament w kształtowaniu u dzieci oraz młodzieży pewności siebie, stanowczości, umiejętności dążenia do celu, spokoju oraz koncentracji. Trening mma u dzieci oraz młodzieży wdraża dyscyplinę oraz porządek, uczy poszanowania do osób starszych a zbiorowe zajęcia dobrze wpływają na nieśmiałość oraz umiejętność funkcjonowania w grupie. Osobom nadpobudliwym ruchowo i emocjonalnie zajęcia dostarczają możliwość rozładowania nagromadzonej energii. Trening mma to nie tylko dążenie do do osiągania wymiernych rezultatów we współzawodnictwie sportowym ale przede wszystkim kształtowanie pozytywnych cech u dzieci oraz młodzieży. Zajęcia dla dzieci oraz młodzieży mają przede wszystkim charakter gier i zabaw z elementami techniki. Nauki wyniesione z treningów mają zastosowanie w życiu codziennym i umożliwiają zdobycie ogólnej sprawności zarówno na polu fizycznym jak i emocjonalnym.
Kosztorys
Części zadania Jednostka miary (np. m2, mb, sztuka, itp.) Ilość Pojedynczy koszt (np. za sztukę, za metr, za usługę) Suma
Wynajem sali treningowej sztuka 10 2000 20 000,00 zł
Główny instruktor mma sztuka 10 1000 10 000,00 zł
Wynagrodzenie instruktorów ( dietetyk, trener bjj, trener kick boxingu ) sztuka 10 600 6 000,00 zł
Reklama sztuka 1 0,00 zł
36 000,00 zł