Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

27. MMA DLA NAJMŁODSZYCH
Paweł Kawałko

Lokalizacja
Zadanie będzie realizowane na terenie całego miasta.

Koszt zadania
38 600,00 zł

Opis zadania
Zadanie prowadzone będzie w sposób ogólnorozwojowy i przekrojowy – zadanie obejmuje min. Treningi MMA, gimnastykę, treningi motoryczne, treningi wydolnościowe, podstawy zdrowego żywienia oraz suplementacji sportowej. Zajęcia dla dzieci w przedziale wiekowym od 4-8 lat prowadzone będą trzy razy w tygodniu a ich czas będzie wynosił jedną godzinę zegarową. Zajęcia dla grupy dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 8-15 lat prowadzone będą trzy razy w tygodniu w wymiarze jednej godziny zegarowej. W określone dni (ustalone przy ścisłej współpracy z miastem) tj. 3 razy w tygodniu z sali treningowej będą korzystać jedynie osoby objete szkoleniem. Zajęcia prowadzone będą przez trenera posiadającego licencję instruktora, tytuł mgr z zakresu pedagogiki oraz czarny pas Judo. Zajęcia dodatkowe prowadzone będą przez instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie w występach zawodowych oraz doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą. Wykonawca zadania ma obowiązek zapewnić bezpieczne i zaadoptowane do treningów MMA pomieszczenie sportowe. Zadania zostaną zintensyfikowane tak, żeby maksymalny czas ich realizacji wynosił 8 miesięcy. Wykonawca zadania zobowiązuje się do organizacji treningu pokazowego dla szkół, przedszkoli bądź ośrodków społecznych minimum raz w miesiącu.
Uzasadnienie
Zajęcia sportowe dla dzieci oraz młodzieży oprócz dobrej zabawy mają na celu uwrażliwienie na potrzeby kształtowania charakteru poprzez ćwiczenia fizyczne, które są podstawowym założeniem w treningu sportów walki. Trening sportów walki ma na celu również wspierać dzieci oraz młodzież w walce z własnymi słabościami oraz doskonalić cechy takie jak upór w dążeniu do celu, wytrwałość, pokonywanie słabych stron, koncentrację, dyscyplinę oraz porządek. Podstawowym aspektem treningu mma jest zdolność samoobrony – aspekt ten stanowi fundament w kształtowaniu u dzieci oraz młodzieży pewności siebie, stanowczości, umiejętności dążenia do celu, spokoju oraz koncentracji. Trening mma u dzieci oraz młodzieży wdraża dyscyplinę oraz porządek, uczy poszanowania do osób starszych a zbiorowe zajęcia dobrze wpływają na nieśmiałość oraz umiejętność funkcjonowania w grupie. Osobom nadpobudliwym ruchowo i emocjonalnie zajęcia dostarczają możliwość rozładowania nagromadzonej energii. Trening mma to nie tylko dążenie do do osiągania wymiernych rezultatów we współzawodnictwie sportowym ale przede wszystkim kształtowanie pozytywnych cech u dzieci oraz młodzieży. Zajęcia dla dzieci oraz młodzieży mają przede wszystkim charakter gier i zabaw z elementami techniki. Nauki wyniesione z treningów mają zastosowanie w życiu codziennym i umożliwiają zdobycie ogólnej sprawności zarówno na polu fizycznym jak i emocjonalnym.
Kosztorys
Części zadania Jednostka miary (np. m2, mb, sztuka, itp.) Ilość Pojedynczy koszt (np. za sztukę, za metr, za usługę) Suma
Wynajem sali treningowej sztuka 8 2000 16 000,00 zł
Główny instruktor MMA sztuka 8 1000 8 000,00 zł
Instruktor kickboxingu sztuka 8 350 2 800,00 zł
Reklama sztuka 1 1000 1 000,00 zł
Instruktor brazylijskiego jiu-jitsu sztuka 8 350 2 800,00 zł
Seminarium z zakresu odżywiania oraz suplementacja w sportach walki sztuka 1 3000 3 000,00 zł
Seminarium sportowe z zakresu sportów walki sztuka 2 2000 4 000,00 zł
Test sprawności ogólnej oraz zajęcia z zakresu rehabilitacji treningowej oraz rekreacji sztuka 1 1000 1 000,00 zł
38 600,00 zł